Klauzula
informacyjna

Wysoka 25 maja 2018

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „M.M.Plast”
Eksport-Import Małgorzata Pyrek
Wysoka 225C, 34-105 WYSOKA
NIP: 551 109 04 55
Tel. 33 873 75 33

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zachodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „M.M.Plast”Eksport-Import Małgorzata Pyrek w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

– Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „M.M.Plast”Eksport-Import Małgorzata Pyrek z siedzibą w Wysoka nr 225C, 34-105 WYSOKA,

– Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres Wysoka 225C, 34-105 WYSOKA, mailowo na adres mmplast@mmplast.pl, kraj@mmplast.pl, biuro@mmplast.pl, telefoniczne pod numerem 33 873 75 33,

– Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów handlowych, przeprowadzania rozliczeń finansowych, działań marketingowych,

– Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom np. ubezpieczycielom, bankom, podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych,

– Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, w czasie, przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług,

– Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Z poważaniem
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe”M.M.Plast”
Eksport-Import Małgorzata Pyrek