Informacja projektowa

Logotypy UE

P.P.H.U."M.M.Plast" Eksport Import MAŁGORZATA PYREK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, (PO IR), działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, pod nazwą Wdrożenie w MM PLAST innowacyjnej technologii wytwarzania spodów do obuwia będącej wynikiem prac B+R.

Przedmiot projektu: 
MM PLAST w ramach realizacji projektu wdroży technologię, opracowaną na postawie posiadanych przez siebie wyników prac B+R, które staną się podstawą do stworzenia innowacyjnej linii technologicznej. Technologia produkcji antypoślizgowych spodów do obuwia redukujących nacisk na stopę z wykorzystaniem metody wtryskowej z granulatów mikrokomórkowych kopolimerów etylenu z octanem winylu z zastosowaniem dedykowanych wtryskarek o zmodernizowanej konstrukcji została opracowana przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut Przemysłu Skórzanego w 07.2020r. i
jest gotowa do wdrożenia.

Cel projektu: 
Celem projektu jest wdrożenia na skalę przemysłową innowacyjnej technologii wytwarzania antypoślizgowych spodów do obuwia redukujących nacisk na stopę, która jest wynikiem zakupionych prac badawczo – rozwojowych. Wdrożenie technologii pozwoli na uruchomienie wytwarzania nowych produktów i procesów oraz zapewnienie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności dla prowadzenia produkcji nowych produktów i procesów.

Planowane efekty: 
Nowa technologia pozwoli na dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów na bazie kopolimerów etylenu z octanem winylu (EVA} uprzednio nieprodukowanych w MM PLAST. W celu wdrożenia nowego sposobu produkcji wyrobów z kopolimeru EVA konieczne jest przygotowania nowej dedykowanej linii produkcyjnej uwzględniającej optymalizację parametrów oraz doboru surowców w celu zagwarantowania wysokiej jakości nowych, komfortowych spodów do obuwia.

Wartość ogółem projektu: 1 700 000,00 zł
 
Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 700 000,00 zł
 
Wkład Funduszy Europejskich: 935 000,00 zł